Nasturcja

Szkło artystyczne

Bezbarwny mat Nasturcja (BMNS)